Stopa pada bruto domaćeg proizvoda (BDP) u ovoj godini mogla bi iznositi oko 17 odsto, pokazale su najnovije projekcije Centralne banke (CBCG).

Na danas održanoj sjednici Savjeta CBCG saopšteno je da tu projekciju karakteriše relativno visok stepen neizvjesnosti.

„Imajući u vidu visok stepen neizvjesnosti situacije, uzrokovane pandemijom Covid-19 virusa, nedostupnost značajnog broja podataka, kao i odsustvo ranijih iskustava ove vrste, naglašeno je da ovu projekciju karakteriše relativno visok stepen neizvjesnosti, te da je ona predmet kontinuiranog ažuriranja u skladu sa pristizanjem novih podataka“, navodi se u saopštenju.

Savjet CBCG usvojio je izmjenu Odluke o makroprudencijalnim mjerama koje se odnose na kredite koje banke odobravanju građanima, a tiče se uvođenja polise osiguranja kredita, kao dodatnog kolaterala za njegovo obezbjeđenje.

„Izmjena se odnosi na uvođenje polise osiguranja kredita, kao dodatnog kolaterala, pored kolaterala koji se priznaju u skladu sa važećom odlukom iz prošle godine. Uslov je da polisu izda društvo za osiguranje sa sjedištem u Crnoj Gori, dok će CBCG ocjenjivati prihvatljivost pojedinačnih polisa, sa stanovišta pokrića rizika kome se banke izlažu“, rekli su iz CBCG.

Savjet je razmatrao i usvojio Izvještaj o poslovanju i provođenju politike CBCG za avgust, na osnovu kog je zaključeno da su sve aktivnosti CBCG sprovedene tokom pomenutog perioda realizovane u skladu sa Programom rada te institucije.

Na današnjoj sjednici je usvojena izmjena Odluke o izvještajima koji se dostavljaju CBCG o platnom prometu. Izmjenama se uvodi obaveza dostavljanja dodatnih podataka u okviru izvještaja koje pružaoci platnih usluga, odnosno izdavaoci elektronskog novca dostavljaju CBCG, a sve u cilju detaljnijeg praćenja statistike platnog prometa.

Na sjednici su takođe razmatrani kvartalni izvještaji o poslovanju pružalaca finansijskih usluga na 30. jun, koji se odnose na Investiciono-razvojni fond, mikrokreditne finansijske institucije, lizing i faktoring društva.

„Ova tržišta u drugom kvartalu karakterisao je blagi rast likvidnih sredstava i kredita, dok se glavni negativni trend odnosio na rast kredita koji kasne sa otplatom“, rekli su iz CBCG.

Članovi Savjeta upoznali su se sa Izvještajem o toku stečajnog postupka u IBM banci za period od početka godine do 31. avgusta.

„Stečajni upravnik IBM banke je prezentovao dosadašnje aktivnosti koje su se uglavnom odnosile na unovčavanje imovine i isplatu obaveza prema povjeriocima. U periodu od trenutka uvođenja stečaja u ovu banku do 31. avgusta, prema Fondu za zaštitu depozita isplaćeno 17,5 miliona EUR, što predstavlja skoro 80 odsto ukupne obaveze prema Fondu“, zaključuje se u saopštenju.

MINA-BUSINESS