Kompanija Beogradski aerodrom Nikola Tesla nastavila je da bilježi negativno poslovanje usljed trajanja pandemije i u trećem tromjesečju, pa je tako od jula do septembra pretrpjela gubitak od 197,1 milion dinara, objavila je danas brokerska kuća Momentum Securities.

Kada se uzmu u obzir rezultati poslovanja u trećem tromjesečju, Aerodrom je u periodu januar – septembar ostvario gubitak od 548,9 miliona dinara.

Nakon što u drugom tromjesečju nije naplatila koncesionu naknadu, kompanija je u periodu jul-septembar ostvarila prihod po ovom osnovu od 76,4 miliona dinara.

Ovo je značajno manji iznos u odnosu na prvi kvartal kada je ostvaren prihod od koncesione naknade od 132,8 miliona dinara.

U Momentum Securities podsećaju da bi glavni prihod kompanije tokom 25-ogodišnje koncesije trebalo da budu godišnje koncesione naknade u rasponu od 4,5 do 16 miliona eura, dok ostali detalji ugovora (sa francuskim koncesionarom VINCI), koji uključuju i izuzetke od plaćanja ovih naknada, nisu nikada objavljeni.

Beta