Agencija za rad i zapošljavanje objavila je statistički pregled stanja tržišta rada u Bosni i Hercegovini, zaključno s 31. oktobrom ove godine. Ovaj pregled se pravi prema podacima zavoda i službi zapošljavanja u državi pa tako, zaključno s 31. oktobrom, na evidencijama ima prijavljenih 414.402 nezaposlenih osoba u BiH.

Odmah se objavljuje i podatak da je to, u odnosu na 30. septembar ove godine, smanjenje broja nezaposlenih za 3.555 osoba ili 0,85 posto.

Međutim, ako poredimo ove podatke sa podacima prošle godine, tj sa podacima od 31. oktobra prošle godine, broj nezaposlenih u BiH je povećan za 13.060 za samo godinu!

Naime, 31. oktobra 2019. godine je broj nezaposlenih u BiH iznosio 401.342: u FBiH je bilo 308.214 nezaposlenih, u RS 85.923, a u Distriktu Brčko 7.205.

Broj nezaposlenih povećan samo u Federaciji

U Federaciji BiH je ove godine registrirano 323.566 nezaposlenih, dok je u 2019. bilo 308.214 nezaposlenih. Broj nezaposlenih u Federaciji je tako je za godinu porastao za 15.352 osobe!

Foto: Agencija za rad i zapošljavanje

Republika Srpska ima bolju statistiku jer je broj nezaposlenih smanjen: U RS-u je sada 83.770 nezaposlenih a u 2019. je broj bio 85.923, što je smanjenje za 2.153 osobe.

I DB je bolji: u Distriktu Brčko sada ima 7.066 nezaposlenih, u odnosu na 7.205, koliko je bilo 31.oktobra 2019, što je smanjenje za 139 osoba.

Iz podataka tako proizilazi da je broj osoba koje su nezaposlene povećan zbog povećanja broja u FBiH: smanjen je u RS i Distriktu Brčko za ukupno 2.292, a u Federaciji povećan za 15.352 osobe, čime dobivamo podatak od 13.060 osoba koje traže posao u BiH.

Najviše nezaposlenih KV radnika

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 31,67 posto, zatim radnici sa SSS 29,13 posto, te NKV radnici 26,56 posto.

Najveći broj evidentiranih nezaposlenih žena je sa SSS 32,33 posto, NKV radnica je 27,31 posto, a zatim KV radnice sa udjelom od 25,87 posto u ukupnom broju nezaposlenih žena.

Brojevi bi bili drugačiji da znamo razlog brisanja iz registra

Ukupan broj nezaposlenih je samo statistika, kao što je statistika i broj brisanih sa evidencije.

Evidentno je i da je podjednak broj novoprijavljenih žena i muškaraca (žena za oko 300 manje nego muškaraca) kao što je podjednak i broj brisanih prema spolu, ponovo žena ima oko 300 manje.

Za ove brisane ne zna se da li su zaposleni, napustili zemlju ili nešto treće.

Od ukupnog broja registriranih nezaposlenih osoba u oktobru 2020. godine, novoprijavljenih osoba koja traže posao bilo je 15.608 od čega 7.648 žena.

Broj osoba brisanih sa evidencije zavoda i službi zapošljavanja je 19.343.

Broj brisanih žena sa evidencije je 9.833.

Od ukupnog broja brisanih sa evidencija zavoda i službi zapošljavanja zaposleno je 11.514 ili 59,52 posto od čega 5.855 žena ili 50,85 posto.

U BiH tokom 2020. izraženo 3.897 potreba za novim radnicima

U oktobru 2020. godine, poslodavci su zavodima i službama zapošljavanja u BiH prijavili 3.897 potreba za zapošljavanjem novih radnika, od toga 1.214 žena, što znači da su se muški zaposlenici tražili za više od tri puta češće nego žene.

Registrovani broj osoba kojima je prestao radni odnos u ovom periodu iznosio je 6.217.

Registrovani broj žena kojima je prestao radni odnos u izvještajnom periodu iznosio je 2.845 ili 45,76 posto, kažu podaci Agencije za rad i zapošljavanje.