Crnogorske firme koje će pružati usluge tržištima zemalja članica Centralno-evropske zone slobodne trgovine (CEFTA) uskoro bi trebalo da dobiju pravnu sigurnost da im se pristup neće ograničavati nakon što Skupština usvoji Zakon o dodatnom protokolu 6 o trgovini uslugama.

Kako pišu Vijesti, trgovina uslugama obuhvata četiri različita načina pružanja usluga i to prekogranično pružanje usluga, odnosno kada ponuđač sa jednog tržišta snabdijeva potrošače sa drugog, zatim kada potrošač fizički putuje sa jednog na drugo tržište kako bi dobio neku uslugu, zatim kada ponuđač usluga sa jednog tržišta registruje kompaniju ili podružnicu na drugom kako bi omogućio lokalnu ponudu usluga i kada ponuđač privremeno šalje svoje zaposlene na drugo tržište da isporuče uslugu.

Ove usluge obuhvataju poreske, arhitektonske, inženjerske, marketinške, medicinske, stomatološke, građevinske, veterinarske, kompjuterske, usluge vezane za nekretnine, zapošljavanja, posredovanja u zapošljavanju, trgovinu na veliko i malo, usluge obrazovanja i osiguranja, zaštite životne sredine.

Ekspert za trgovinu uslugama u CEFTA, Zdravko Ilić, rekao je Vijestima da je protokol 6 stupio na snagu prije pola godine, nakon ratifikacije najmanje tri CEFTA članice, dok će za Crnu Goru on biti potvrđen tek ratifikacijom Skupštine.

On je kazao da očekuju da će se to ubrzo dogoditi, imajući u vidu da ga je Vlada uputila tom zakonodavnom tijelu na usvajanje prošlog mjeseca.

„Protokol je pravljen prema Opštem sporazumu o trgovini uslugama (GATS) i predstavlja sveobuhvatni okvir za trgovinu uslugama. Prema sporazumu, strane se obavezuju na određeni stepen otvorenosti za trgovinu uslgama, a ujedno se otvaraju mogućnosti za uklanjanje konkretnih barijera u budućnosti“, rekao je Ilić.

On je poručio da su benefiti višestruki, a na prvom mjestu je to što firma koja učestvuje na drugim CEFTA tržištima dobija pravnu sigurnost da joj se pristup tim tržištima neće uskraćivati ili ograničavati, kao i da je neće diskriminisati u odnosu na domaće konkurente.

„Ako ta ograničenja već postoje, ona će, vrlo vjerovatno, morati da se uklanjaju“, dodao je Ilić.

On je objasnio da se to odnosi ne samo na situaciju kada firma direktno pruža usluge na drugim CEFTA tržištima, već i na njene kćerke kompanije, kao i na njene radnike koji privremeno borave na tim tržištima iz poslovnih razloga.

„Protokol 6 pruža osnov za rad na smanjivanju birokratije za različite vrste odobrenja, poput licenci i radnih dozvola“, zaključio je Ilić.

ONASA-MINA