Poslovni konsultant i nekadašnji profesor Isak Adižes (Dr Ichak Adizes) je jedan od najuglednijih državnih, poslovnih i organizacionih konsultanata svjetskih razmjera. Rođen je u Makedoniji ali je kao Jevrej preselio najprije u Izrael pa potom u SAD, gdje je osnovao Adizes Institut.

Danas na predavanju “Menadžment u vrijeme krize i šta poslije” ocijenio je da zemlje Zapadnog Balkana treba da naprave zajedničko tržište.

“Mislim da bi najpametnije bilo kada bi Sjeverna Makedonija, Albanija, Kosovo, Srbija, Crna Gora, a možda i Bosna i Hercegovina, napravile tržište i da rade zajedno, jer bi onda imali budućnosti da se šire, rade i grade nešto”, rekao je Adižes na predavanju koje je organizovao M6 edukacioni centar iz Skoplja.

On je naveo da je tražio sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, ali da on u decembru nije mogao da ga primi.

“Mi ne možemo imati budućnost ovako mali. To je sve malo, nema budućnosti kada gradiš na malo. Ako je torta mala, a ljudi su gladni, svako gleda da uzme veći dio, ali ako se torta širi i postaje veća onda bi svako imao više”, kazao je Adižes i dodao da na Balkanu “torta ne samo da ne raste, već postaje sve manja, a onda nema budućnosti”.

On je dodao da ga boli ono što Crna Gora radi, jer upropašćava državu gradeći velike hotele, o čemu je razgovarao sa predsjednikom Milom Đukanovićem.

“Ljudi ne traže svuda iste hotele, nego nešto što je originalno, malo, lijepo i prirodno. Ne treba da budemo kao drugi. Ljudi idu u Pariz da vide Pariz, a ne Njujork”, rekao je Adižes i rekao da treba tražiti izlaz u onome što je posebno za neko podneblje.

ONASA-FONET