“Iako situacija sa pandemijom koronavirusa ne jenjava, u Direkciji Evropske nezavisne agencije smo se odlučili i vršimo opsežne pripreme kao da će 42. susret najuspješnijih evropskih menadžera biti održan u decembru ove, ili eventualno početkom naredne godine, naravno, poštujući sve zdravstvene i druge mjere zaštite učesnika”, izjavio Pane Škrbić, generalni direktor Direkcije evropske nezavisne agencije iz Sarajeva/Zenice.

“Ovo je projekat koji zahtijeva okupljanje učesnika i ne može se kvalitetno realizovati putem video linka. Vrlo je bitno da se najuspješniji biznismeni i svi najuspješniji ljudi iz vlada, komora i nauke okupe fizički na jednom mjestu i kažu kako dalje upravljati ekonomijom u uslovima krize. Organizacioni odbor se odlučio da pozove (neki su to već prihFotvatili) 42 najuspješnija dobitnika evropske nagrade, pošto se radi o četrdesetdrugom susretu u organizaciji ove Evropske agencije. Biće to najveći regionalni susret najuspješnijih menadžera u regionu od početka pandemije koronavirusa”, kaže Škrbić.

“Mi radimo opsežne pripreme i konsultacije za novi susret najuspje-šnijih evropskih menadžera. Ovoga puta, pored onih koji su postigli najbolje privredne rezultate u ovoj godni, želimo da na ovaj, zasigurno najveći regionalni skup ove godine u regionu od izbijanja pandemije koronavirusa, u Sarajevo dovedemo menadžere i vlasnike biznisa koji imaju ”certifikat” – koji u kontinuitetu odlično rade i više puta su se okitili našom nagradom ”Evropski najmenadžer i najkompanija” ili ”Evropska ličnost godine”. Želimo da najuspješnije dovedemo za isti okrugli sto, da oni traže i predlože rješenja u prevazilaženju ekonomskih problema u regionu. A tu su velikani regionalnog, evropskog biznisa, najuspješniji predsjednici vlada, komora i nauke”, dodaje direktor Pane Škrbić.