Proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem su tržištu u lipnju ove godine porasle za 7,8 posto prema lipnju lani, što je njihov najveći rast od listopada 2012. godine.

Prema posljednjim podacima Državnog zavoda za statistiku, proizvođačke cijene industrijskih proizvoda na domaćem su tržištu u lipnju ove godine porasle za 1,1 posto u odnosu na svibanj te za 7,8 posto prema lipnju lani.

Na inozemnom tržištu, pak, te su cijene na mjesečnoj razini porasle za 0,5 posto, a na godišnjoj razini za 6,5 posto.

Rast za 7,8 posto najviši je od listopada 2012., a prvenstveno je posljedica rasta u cijena energije, koje su za 25,3 posto više u usporedbi s lipnjem 2020., navode analitičari RBA u svom tjednom komentaru.

Dodaju da su zamjetno blaži rast bilježile ostale kategorije proizvoda, pri čemu među njima predvode intermedijarni proizvodi, s rastom od 3,4 posto.

Cijene trajnih proizvoda za široku potrošnju više su za dva posto na godišnjoj razini, a kapitalnih proizvoda za 1,6 posto. Proizvođačke cijene netrajnih proizvoda za široku potrošnju zadržale su stabilnost, pokazuju podaci DZS-a.

Na mjesečnoj razini, po glavnim industrijskim grupacijama, u lipnju su proizvođačke cijene na domaćem tržištu porasle u energiji za 2,8 posto, u trajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,8 posto, u kapitalnim proizvodima za 0,6 posto i u netrajnim proizvodima za široku potrošnju za 0,4 posto.

Istodobno su pale proizvođačke cijene kod intermedijarnih proizvoda za 0,1 posto.

Hina