promijenimo svijet na bolje…
logo-euromanager
promijenimo svijet na bolje…

Intervju sa Nj.E.Rosenom Plevnelievim

Uručenje Zlatne Plakete, na kojoj je ispisano Ličnost Regije jugoistočne i srednje Evrope 2015. obavljeno je prilikom SUMMITA 100 u sarajevskom hotelu Evropa, u prisustvu uvaženih gostiju – menadžera- učesnika SUMMITA 100 iz država jugoistočne i srednje Evrope, stranih diplomata na službi u Bosni i Hercegovini i brojnih predstavnika medija.
Predsjedniku Republike Bugarske, Nj.E. Rosenu Plevnelievu, nagradu je u
ručio gospodin Pane Škrbić i srdačno mu čestitao. Uručio mu je i umjetničku sliku Starog mosta iz Mostara, djelo akademskog slikara Mehmeda KULAČIĆA.
„Upravo se danas, 3. jula 2015, obilježava decenija od obnavljanja Starog mosta nakon ratnih razara
nja”, kazao je Škrbić i dodao: „Simbolika je u tome da i Vi–kao i mostovi širom svijeta – povezujete i spajate ljude i narode. Najiskrenije Vam hvala za napore koje ulažete i plemenitu misiju, kojoj ste posvećeni! Od srca Vam čestitamo potpuno zasluženu visoku nagradu”.
Gospodin Rosen PLEVNELIEV je - poslije uručenja ZLATNE PLAKETE - rekao kako je dodijeljena nagrada „veliko priznanje za mene i bugarski narod”.

,,Bugarski narod podržava suradnju i zajedništvo. Znamo da se mir i prosperitet ne mogu steći preko noći. To se jedino postiže napornim radom”, ocijenio je on. Predsjednik Republike Bugarske obratio se prigodnim govorom učesnicima SUMMITA 100. Njegovo zanimljivo izlaganje bilo je sazdano od realnih ocjena i jasnih poruka. Izlaganje objavljujemo u – cjelini:Summit 100, Najmenadžer Regije 2015.Rosen Plevneliev”Uvažene ekselencije, dame i gospodo… Kao predsjednik putujem mnogo i razgovaram sa brojnim državnicima svijeta. Mnogi lideri sa Bliskog istoka, Afrike, Južne i Centralne Azije i Latinske Amerike me uvijek pitaju: KAKO SE DOGODILO ČUDO NA BALKANU? KOJI JE RECEPT ZA USPJEH?
Dragi prijatelji, da li je ono što se dogodilo na Balkanu stvarno čudo? Da li mi napredujemo ka održivom miru i prosperitetu u regiji? Dajemo li primjer svijetu? Šta je naš recept za uspjeh?
Ja sam siguran da tolerancija i miran život religija, raznovrsnost kultura… najviše cvjeta ovdje u historijskom Sarajevu, što je primjer u svijetu. Siguran sam da u glavnom gradu Bugarske – Sofiji, u kojoj se nalaze prekrasne sinagoge, katoličke crkve, džamije i saborne crkve (koje opstaju i koegzistiraju stoljec
́ima), imamo još jedan primjer-potvrdu za miran Balkan, ljudski i tolerantniji.
Balkan može prevazic
́i sve izazove. Balkanske zemlje mogu da se riješe kriza. One mogu dati primjer svijetu za mirno rješavanje sukoba, demokratsku transformaciju, napredak i razvoj.
Živimo u turbulentnim vremenima. Broj kriza širom svijeta je rekordno visok. Izazovi pred nama su veoma ozbiljni. Ne možemo sebi priuštiti da čekaju, odgoditi ih, ili prebaciti u slijedec
́u generaciju.
Biti ravnodušan nije opcija danas.Trebalo bi da se suočimo sa izazovima i da naučimo iz kriza. Ne samo iz ukrajinske. Svaka kriza može da ima početnu fazu, kada je neko u njoj prekršio vladina prava. Mir možemo garantirati kada se svi budu pridržavali pravila. Bez pravila nema mira. Moramo uspostaviti efikasne mehanizme da bismo garantirali vladavine prava u Europi i širom svijeta. Danas je broj glo
balnih interesa izazov globalnih principa. Danas biramo između vladavine prava i vladavine interesa. A imamo Europsku uniju, koja je jedinstveni projekt za mir, gdje velika Njemačka, sa 80 miliona stanovnika, i mala Estonija, sa 1,3 miliona stanovnika, imaju ista prava. A gdje je konsenzus prešao politiku, a ne interes, i čini svaku državu podjednako važnom. Nijedna država nije manje bitna, niti podređena. Svi su partneri podjednako važni, bez obzira na to bili veliki ili mali, bogati ili siromašni.
Vjerujemo u politiku zasnovanu na europskim vrijednostima. Želimo da granice na Balkanu nestanu, a ne da se pomjeraju. Mi radimo za napredak i razvoj, za povezivanje i integraciju. Mi radimo za dobrosusjedske odnose. Ubrzavamo prekogranične suradnje. Suradnj
a između susjeda je vrlo moćan instrument, pogotovo na Balkanu. To je jedinstvena prilika da se vidi kako ljudi s obje strane željezne zavjese zajedno grade zajedničku budućnost. Sada možemo vidjeti razliku između izoliranih, zaboravljenih regija i država koje surađuju. Svaka zemlja, svaka nacionalnost i svaka regija može - i mora - doprinijeti našem cilju, a on jeste:miran, demokratski i prosperitetan Balkan.
Svi smo zajedno u našoj europskoj buduc
́nosti. Europska unija je najuspješniji projekt u ljudskoj historiji za mirnu integracionu državu. Europska unija je motor regionalne suradnje. Ona u zadnjih 20 godina na Balkanu daje primjer pozitivnih promjena. U prošlosti su naši prostori smatrani ,,buretom baruta Europe”. Mi smo dosta napradovali s obzirom na to da nam je regija bila razorena zbog raznih konflikata, ali se ta ista regija ponovo spojila u zajedno u miru.
Prije dvadeset i pet godina zemlje Balkana bile su izolovane, ali danas vidimo beneficije integracije. Planiramo graditi zajedničke transportne koridore, autoputove, željeznice, granične prijelaze, energetske i digitalne mreže. Kao rezultat – dobic
́emo ujedinjene ljude i isto takav biznis. Prije pet godina, na primjer, godišnje je dolazilo 300.000 turista iz Rumunije. Današnja brojka je – 1,5 milion.
Sve smo više povezani, pa c
́e i više investicija dolaziti u našu regiju. Kao predsjednik podržavam svaku fabriku i investiciju u regiji, bez obzira na to gdje je i u kojoj zemlji pozicionirana. Zahvaljujući regionalnoj suradnji razvili smo ekonomske
klastere – finansije i osiguranje, turizam, telekomunikacije, automobile, proizvodnju hrane, agrokulturu, farmaciju, energiju i druge. Već smo nezavisni i trebalo bi da tu nezavisnost iskoristimo kao šansu. Sagradimo naše regionalno energetsko i plinsko tržište.
Ujedinimo energetske mreže i garantirajmo konkurentne, nemonopolističke cijene plina i struje. Ako smo više povezani i raznovrsniji – više c
́e se investirati u naš region. Poboljšanjem naše energetske sigurnosti i diversificiranjem izvora i pravaca ponude, kao i povezivanjem naših plinskih i električnih mreža, gradićemo novi zajednički prioritet i mnogo konkurentnije poslovno okruženje.

Potrebno je da uspostavimo bolje veze i suradnju na regionalnom nivou. Trebalo sagraditi transportne poveznice, Pan- Europski transportni koridor 8 i 10 i druge.
Moramo unaprijediti i poboljšati energetske infrastrukture, povezati naša tržišta i uspostaviti jake veze između naših poslovnih zajednica. Svaka zemlja našeg regiona ima značajan ekonomski potencijal. Ali, jaki smo, i to ćemo ostati, samo ako smo zajedno. Dakle, zajedno predstavljamo tržište u razvoju, tržište 12 zemalja i 150 miliona ljudi.
Prvog jula Republika Bugarska preuzela je obavezu o suradnji jugoistočne i srednje Europe. Tokom našeg predsjedavanja obilježit c
́emo 20 godina Procesa suradnje. Za posljednje dvije decenije ova inicijativa postala je vodeći politički format za
sigurnost i stabilnost u regiji.
Pod motom „SEECP – 20 GODINA KLJUČ ZA REGIONALNU SURADNJU” bugarsko Predsjedništvo je postavilo ambiciozan i rezultativno-orijentiran dnevni red u narednih 12 mjeseci. Mi c
́emo se fokusirati na podizanje vidljivosti SEECP-a, kao političkog formata unutar institucija Europske unije, te ćemo naše napore usmjeriti na tri prioritetna područja.
Prvi prioritet… Balkan se nalazi u samoj sredini između Europe i Azije, na raskrsnici trgovačkih putova. Međutim, loša infrastruktura postala je glavna prepreka našem ekonomskom razvoju. Stoga je jačanje veza nužnost kako bi se osigurale strane investicije u regionu i otvarala nova tržišta i na istoku i zapadu.
Europska unija planira do 2020. godine u regiji investirati gotovo 50 milijardi eura. Ovaj podatak govori da će biti znatno povećanje sredstava za prekograničnu suradnju u jugoistočnoj Europi. Moramo efikasnije koristiti ta sredstva kako bismo poboljšali i modernizirali regionalnu infrastrukturu.
Drugi prioritet… Civilna društva u regijama su aktivnija. Ona traže političke lidere kako bi se unapređivali transparentnost i efikasnost u radu. Ono što je važno u demokraciji – nisu vođe, ali jesu institucije. Ono što je bitno u ekonomiji nije - monopol, ali jeste efikasna regulativa. Demokratska društva su zasnivana na efikasnim institucijama. Naš rad još uvijek nije završen. Proces izgradnje demokracije može biti obrnut i mogao bi biti – oštećen.
Demokracija se ne može instalirati. Ona mora biti naš konstantan rad u cijeloj regiji.
Treći prioritet… Moramo se svi zalagati da bismo se više i konkretnije bavili izazovima kroz stvaranje efikasne regionalne politike. Ta politika treba da je zasnovana na solidarnosti sa zemljama kojima je potrebna pomoć – bez obzira bila ona u vezi sa izbjeglicama, migracionim tokovima, prirodnim katastrofama, ili nečim drugim. Zajedno smo, to iskustva iz svakodnevne prakse potvrđuju, znatno efikasniji.
Produbimo i proširimo našu suradnju. Proširimo međusobno povjerenje, jer povjerenje i dobra komunikacija mogu spriječiti razne krize i, također, postaviti čvrste temelje za kvalitetne poslovne dogovore. Povećajmo našu međuzavisnost– zajednički klasteri, transport, sigurnosni sistemi, odbrambene sposobnosti… - da bi nas to, i još mnogo čega drugog, ujedinilo. Izbjegavajmo duple igre i duple standarde – u historiji, politici, demokraciji, vladavini zakona i slobodi medija. Gradimo zajedničke transportne koridore, autoputove, željeznice, energetske mreže… SAMO ZAJEDNO MOŽEMO GARANTIRATI STABILNOST I RAZVOJ, JER BEZ STABILNOSTI NEMA NI RAZVOJA. Osim toga, zajedno možemo otvoriti nova tržišta. Možemo, opet zajedno, privući strateške investitore, unaprijediti turizam i ojačati proizvodnju. ZAJEDNO SE MOŽEMO I MORAMO BORITI PROTIV TERORIZMA, PRIRODNIH KATASTROFA, IZOLACIJE I SIROMAŠTVA.
Balkan je prelijep i uzbudljiv dio Europe. To je naš dom. Dijelimo strateški položaj, izuzetno atraktivnu prirodu, zajedničku historiju i jake potencijale. Jedino zahvaljujuc
́i suradnji, poštivanju zakona i politici zasnovanoj na zajedničkim vrijednostima – možemo nastaviti dalje. NIJEDNA NACIJA, BEZ OBZIRA NA POLITIČKU I VOJNU MOĆ, NE MOŽE DO USPJELA STIĆI SAMA. Kooperacija je neophodna i više nije pitanje izbora. Osnivači Europske unije učinili su historijsko djelo. Ali, ako mi prestanemo pisati historiju – to će raditi neko drugi. Očigledno je: MORAMO NASTAVITI NAŠE PUTOVANJE SA INTEGRIRANIJOM, MIRNIJOM I ODRŽIVIJOM EUROPOM.
DANAS – VIŠE NEGO IKADA – MORAMO PODRŽAVATI NAŠ EUROPSKI PROJEKT I BITI PONOSNI EUROPLJANI!
Nikada ne smijemo potisnuti u stranu prošlost. Trebamo oprostiti,
ali ne i zaboraviti. Ljudi, stanovnici Sarajeva, prošli su kroz velike patnje prije 20 godina. Međutim, jedini način da idemo dalje jeste kroz pomirenje i razumijevanje, toleranciju, prijateljstvo i suradnju. Agresija i nacionalizam ne donose dobro budućnosti. IZABERIMO CIVILIZIRAN, EUROPSKI NAČIN I DAJMO POZITIVAN PRIMJER SVIJETU! Hvala vam…”.

Summit 100, Licnost godine, Rosen Plevneliev, Najmenadžer Regije 2015.420

blog comments powered by Disqus