promijenimo svijet na bolje…
logo-euromanager
promijenimo svijet na bolje…

Strašo Milkovski:„Svaka cigla sanja biti granit”

Svaka cigla sanja biti granit
Srašo Milkovski, šampion biznisa Regije 2015.Poznati makedonski privrednik i “kormilar” AD GRANIT Strašo MILKOVSKI, najmenadžer u jugoistočnoj i srednjoj Evropi za 2015. (a GRANIT je – NAJKOMPANIJA) dao je intervju EUROMANAGERU. U njemu se osvrnuo na poslovne domete, trenutak sadašnji i razvojne ambicije GRANITA, istaknuvši, uz ostalo, da su mu bili zadovoljstvo i čast što je – u veoma jakoj konkurenciji – uvršten među najbolje evropske biznismene.
Gospodin MILKOVSKI govorio je i o sopstvenom životno-radnom putu i sjajnoj karijeri tokom koje je (i u biznisu i društvenom radu) ostavio značajne stvaralačke tragove.
Evo kako je ,,tekao” razgovor sa generalnim direktorom GRANITA.


g.Strašo Milkovski, iskreno o svemuO sebi:

,,Rođen sam u Delčevu 1951. To je najistočnija tačka bivše Jugoslavije, u blizini granice sa Bugarskom. Ovo je mali planinski pitoreksni gradić. U rodni grad, u kojem se nalazi moja porodična kuća, uvijek odlazim sa velikim zadovoljstvom. Veoma lijepe i drage uspomene vezuju me za moje Delčevo. Osnovno obrazovanje završio sam u Delčevu, a srednje u glavnom gradu Makedonije – Skopju. Diplomirao sam na Građevinskom fakultetu u Skopju. Radnu karijeru počeo sam u Delčevu na poziciji načelnika za urbanizam i komunalno-stambene poslove.
Kada je riječ o građevinskoj operativi, startovao sam u GRANITU, 1981, kao mladi inženjer. Tu sam se ubrzo uvjerio da je građevinarstvo mnogo različitije od zapisanog u fakultetskim udžbenicima i predočenom u predavanjima poznatih profesora. U periodu entuzijazma, karakterističnog za to vrijeme, mislio sam da mogu promijeniti ne samo Delčevo, već i svijet. Tri godine nakon rada u GRANITU postao sam direktor gradilišta u Delčevu. Pomenuo bih, ovom prilikom, i neke značajnije funkcije i dužnosti u privrednom i društvenom životu Makedonije.
U 1994. godini izabran sam za generalnog direktora GRANITA. Dvije godine kasnije, 1996, imenovan sam za predsjednika Upravnog odbora GRANITA. Na ovoj poziciji sam i danas.
Bio sam u dva mandata delegat u Skupštini Makedonije, kao i poslanik u prvom višepartijskom parlamentarnom sastavu Skupštine Republike Makedonije – 1990. Od 2001. do 2005. obavljao sam dužnost predsjednika Udruženja za građevinarstvo i građevinske materijale u okviru Privredne komore Republike Makedonije, dok sam od 2010. potpredsjednik ove komore”.

O DUGOJ TRADICIJI GRANITA:

,,GRANIT postoji preko 60 godina. Nova era u njegovoj historiji počela je nakon privatizacije, koja se desila 1996. Do sada je kompanije – kao izvođač – učestvovala u izgradnji brojnih značajnih objekata u Makedoniji i izvan nje.
Njena glavna djelatnost su izgradnja autoputeva i puteva. Ali, podigla je i mnoge mostove, vijadukte, hidroelektrane, aerodrome, stambene i poslovne zgrade… U GRANITU je zaposleno 2.600 radnika. Posjeduje više od 500 savremenih građevinskih mašina za izvođenje zemljanih, asfaltnih i betonskih radova, 31 kran, najnoviju tehnologiju i mehanizaciju. Imamo i mobilne drobilice za rad u sedam kamenoloma u Republici Makedoniji.
U našem vlasništvu su i pet asfaltnih i sedam betonskih baza. Izuzetno su opremljene (najsavremenija tehnologija) za proizvodnju asfalta i betona.
UKUPAN PRIHOD GRANITA ODRŽAVA SE GODIŠNJE NA NIVOU OD PREKO 100 MILIONA EURA.
Očekujemo da će se u 2015. prihod povećati, jer je GRANIT radno aktivan i u Makedoniji i inostranstvu”.

O VELIKIM PROJEKTIMA:

,,GRANIT je, već sam to rekao, poznat po velikim projektima koje je ranije realizovao (autoputevi, mostovi, hidroelektrane, aerodromi i ostali, koji pripadaju građevinarstvu) u Austriji, Njemačkoj, Bugarskoj, Ukrajini, Kuvajtu, Libiji, Iraku, Alžiru, Rusiji, Albaniji, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
Trenutno su glavni projekti GRANITA sljedeći: izgradnja autoputa Kičevo-Ohrid (vrijednost ugovora 117 miliona eura), zatim izgradnja autoputa Miladinovci-Štip (vrijednost ugovora 38 miliona eura), rekonstrukcija puta Veles-Kadrifakovo – faza 3 (vrijednost ugovora sedam miliona eura), izgradnja regionalnog puta SUNČANI GRAD (vrijednost ugovora šest miliona eura) i izgradnja antenskog sistema za kontrolu i nadzor rada frekfencija Republike Makedonije (vrijednost ugovora 17 miliona eura). Učešće GRANITA u izgradnji autoputeva Kičevo-Ohrid i Miladinovci-Štip od posebne je važnosti za našu firmu.
To će rezultatirati usavršavanjem i unapređenjem stručnog inženjerskog osoblja u Republici Makedoniji. Uz to, i naučnih, univerzitetskih i ukupnih stručnih resursa Makedonije u oblasti građevinarstva i arhitekture. Time će se direktno doprinijeti da se Republika Makedonija uvrsti među zemlje sa savremenom infrastrukturom. Takvo obilježje Makedonija će imati, jer će se u njoj najnovije i najmodernije inženjerske tehnologije i metodologije u izgradnji autoputeva primijenjivati u – cjelini”.

O CILJEVIMA:

,,Jedan od strateških ciljeva GRANITA jeste izvođenje građevinskih radova u internacionalnim okvirima. U ovom trenutku učestvujemo u izgradnji dva savremena autoputa na području Bosne i Hercegovine. Njih finansiraju Evropska banka za obnovu i razvoj i Evropska investiciona banka. Usklađeni su sa uslovima FIDIC PROJEKTOVANJE I IZVOĐENJE.
Vrijednost ugovora za izgradnju autoputa Banja Luka – Doboj, sekcija Prnjavor-Doboj, iznosi 180 miliona eura, a autoputa Banja Luka – Doboj, sekcija Banja Luka – Prnjavor, 158 miliona eura.
Osim učešća u dva pomenuta autoputa GRANIT se prijavljuje na veći broj tendera za građevinske radove u internacionalnim okvirima.
Bitan nam je ulazak na nova tržišta, ali i povratak na tržišta u zemljama u kojima smo u prošlosti bili veoma aktivni. Nakon događaja na Bliskom istoku, gdje smo bili prisutni dugi niz godina, sada se orijentišemo na evropsko tržište”.

O INVESTICIJAMA:

,,Menadžment GRANITA posebnu pažnju posvećuje investiranju u savremene proizvodne kapacitete, tehnologije i mehanizaciju. Primjera radi, prosječne investicije u osnovna sredstva tokom proteklih šest godina iznose iznad šest miliona eura na godišnjem nivou.
GRANIT, naravno, ulaže i u jačanje ljudskih resursa. Znatan broj zaposlenih redovno upućujemo na posebne obuke, konferencije i radionice u razne zemlje koje su lideri u oblasti građevinarstva. Upravo se naši pravnici usavršavaju na univerzitetu u Kembridžu u UK Velike Britanije – u Školi internacionalnog građevinskog prava, internacionalne arbitraže i FIDIC ugovora”.

O BRENDOVIMA:

Strašo Milkovski, šampion biznisa 2015.


,,Najveći brend GRANITA su objekti koje gradimo. Podsjećam da je naš slogan - ,,SVAKA CIGLA SANJA BITI - GRANIT”. Ponosni smo i na to što su ime i brendovi GRANITA dobro poznati u međunarodnim relacijama.
GRANIT je, zna se to, sinonim za vrhunski kvalitet i izvođenje radova u utvrđenim rokovima. Pozivi za učešće u kompleksnim građevinskim poduhvatima, koji nam stižu sa međunarodnih tendera (finansiraju ih renomirane evropsko-svjetske banke) potvrda su zavidnog ugleda koji GRANIT uživa.
Nastojaćemo da ugled održimo i – u još većoj mjeri – ojačamo u godinama koje su pred nama”.

O POGLEDIMA ZA DESET GODINA:

,,GRANIT je dodatno investirao 12 miliona eura u izgradnju malih hidroelektrana u Republici Makedoniji. Od toga, šest miliona eura je kredit Evropske banke, a preostali iznos je direktna investicija GRANITA i FEROINVESTA.
Očekujemo da će se investicija GRANITA vratiti u periodu kraćem od trajanja koncesije, koje je 20 godina. U ovakvim i sličnim prilikama s razlogom ističemo da GRANIT posjeduje nove i savremene asfaltne i betonske baze.
Kombinacija modernih tehnologija i iskustava, sticana duže od šest decenija, u proizvodnji asfalta i betona stvorili su recepturu za kvalitet proizvoda GRANITA. Ova djelatnost i ubuduće će biti jedan od veoma značajnih oslonaca, ali i razvojnih uzdanica GRANITA.
Šta će kompanija biti za desetak godina? Moja vizija o tome jeste: šMODERNA INTERNACIONALNA GRAĐEVINSKA KOMPANIJA. ONA ĆE REALIZOVATI MEGA GRAĐEVINSKE PROJEKTE INTERNACIONALNE VAŽNOSTI NA NOVIM, ALI I NA TRŽIŠTIMA NA KOJIMA SMO OSTAVILI STVARALAČKE TRAGOVE U PROŠLIM VREMENIMA. U OVOM DINAMIČNOM HODU GRANIT ĆE KORISTITI NAJSAVREMENIJE TEHNOLOGIJE I METODOLOGIJE U IZVOĐENJU RADOVA. ZAHVALJUJUĆI I TOME POVEĆAĆE SOPSTVENU KONKURENTNU SPOSOBNOST NA TRŽIŠTIMA NA KOJIMA SE BUDE I POJAVLJIVAO”.

HTIO BITI – ADVOKAT!

,,Pitate me i za to da li bih, kada bi ponovo počinjao karijeru, nešto – mijenjao? Otkriću vam jednu tajnu. Imao sam veliku želju da postanem advokat. Ne, ne bih ništa mijenjao! Sretan sam da GRANIT danas ima kvalitetne advokate i pravnike. Oni na pravi način štite interese kompanije”, izjavio je, uz ostalo, gospodin MILKOVSKI.


NE ZAVISITI OD DIREKTORA-AUTORITETA
U julu 2015. Strašo MILKOVSKI u Sarajevu je proglašen NAJMENADŽEROM JUGOISTOČNE I SREDNJE EVROPE U SVOJOJ DJELATNOSTI, A GRANIT – NAJKOMPANIJOM. O značaju dodijeljenih nagrada rekao je:

,,Nagrade iz Sarajeva za mene predstavljaju veliko zadovoljstvo i čast. Dani u građevinarstvu su često mučni i stresni, pa gotovo da i nema vremena da se čovjek raduje nagradama. U grani kakva je naša vrijeme vas može brzo pregaziti, bez obzira na to ako ste ‘naoružani’ i bogatim iskustvom.
Mada sam već u sedmoj deceniji života, još sam u dobroj kondiciji. Pa, ipak, poslove polako prepuštam – mlađima.
Jedan od izraženijih problema u Makedoniji, između ostalog, jeste i izgradnja sistema u velikim kompanijama, koji neće ovisiti o pojedinačnim autoritetima. Ne smije biti stresova i padova zbog odlaska dugogodišnjih i zaslužnih direktora u penziju. Naprotiv! Njihova iskustva i znanje potrebno je blagovremeno prenositi mladim kadrovima. Ja sam, recimo, vrlo zadovoljan kako mladi i obrazovani ljudi vode kompaniju”.

O PRIVATNOM ŽIVOTU:

,,Uvijek sam vodio računa o tome da moj privatan život ne bude dio javne scene. Još sam malo i konzervativan. I ja i članovi moje porodice živimo poprilično skromno.
Bježim od toga da budem u žiži medija. Zbog toga sam se, uostalom, i povukao iz politike. Imam suprugu, sina i kćerku. Oni, baš kao i moja unučad (unuk i unuka), znače mi najveću radost. Sin i kćerka sve više i uspješnije preuzimaju vođenje GRANITA. Uvjeren sam da se – zahvaljujući i njima - stvara mladi tim, koji će GD GRANITU garantovati još sretniju budućnost.
GRANIT jeste brend u građevinarstvu Makedonije, i šire, i firma koja uspješno posluje. Oni sada treba da odlučuju u kojem će pravcu, i kako, ići – dalje. A o mome unuku i unuci, zaista divnim stvorenjima, i djedu i ovo. Jedan moj prijatelj rekao mi je da su očevi, koji nisu imali dovoljno vremena za svoju djecu, dobri, najbolji – djedovi”.

O BOGATSTVU:

,,Ako je ocjenjivati prema mojim kriterijima – srećan sam čovjek. A bogatstvo se ne mjeri u novcu i imovini, jahtama i vilama, automobilima… ONO JE U PORODIČNOJ HARMONIJI I SREĆI I, PRIJE SVEGA, U ZDRAVLJU I ZDRAVOM ŽIVOTU. Zvuči demagoški, ali – tako je. Ja sam to iskusio na svojoj koži”.

O USPJEHU I OBAVEZAMA:

Šampioni biznisa, Najmenadzer 2015.


,,Osnovni kriteriji za mjerenje uspjeha jedne kompanije moraju biti kvalitet života zaposlenih, njihovi radni uslovi, standard…, ali i povjerenje i sigurnost koje imaju u menadžmentu i firmi uopšte. Poslije toga dolaze uspješno završeni objekti, koji – na svoj način – kazuju o veličini i značaju kompanije. U puteve, autoputeve, termoelektrane, brane, vijadukte… ljudi iz GRANITA ugradili su dio sebe, izuzetno umijeće i sve svoje sposobnosti.
Ako je već riječ o GRANITU, firma ima veliki broj radnika, pa je, pogotovo u ovim, kriznim vremenima, svakodnevni stres i teška obaveza osigurati sve uslove za normalan rad na gradilištima u Makedoniji i u drugim državama.
Ljudi-radnici će biti zadovoljni ako se njima posvećuje najveća pažnja, jer od njihovog zalaganja i odnosa prema poslu zavise i ostvareni rezultati kompanije. Vjerujem da će i ubuduće u GRANITU znati, kao i do sada, da su upravo ljudski resursi za firmu i najdragocjeniji”.

O PORUKAMA:

„Mladim ljudima na području Makedonije, i šire, poručujem da se što više usmjeravaju prema kvalitetnom obrazovanju. I, što je najvažnije, da budu odlučni i uporni u svom opredjeljenju da stignu do postavljenog cilja.
U malim zemljama, koje nemaju prirodnih bogatstava i resursa, najbitnija stvar jeste mladima obezbijediti upravo najbolje obrazovanje, kao i omogućiti im uslove da se razvijaju u demokratskom društvu.
Građevinarstvo osim dobrih majstora, inženjera, arhitekata… sve više traži i vrhunske informatičare, ekonomiste, pravnike, menadžere… To je već odavno praksa u građevinarstvu Evrope. Znači, i mi moramo pratiti evropske tokove u našoj djelatnosti ukoliko želimo tamo stići i prema drugim kriterijima, a ne samo po – geografskim”.


GRADITI MOSTOVE SARADNJE,,Brže povezivanje po djelatnostima i granama u državama regiona jeste neminovnost i stvarna potreba u vremenu u kojem živimo”, smatra prvi čovjek firme GRANIT.
,,U tom opredjeljenju neophodno je konkretno razvijati i graditi mostove kvalitetnije saradnje i veće upućenosti jednih na druge. Podržavam poslovne konferencije tokom kojih se tematiziraju i ova pitanja, a koje se organizuju kao prateći dio izbora najmenadžera i najkompanija jugoistočne i srednje Evrope”, zaključio je on.


GD GRANIT je, očigledno, bio, ostao i biće i dalje čvrst kao što mu to samo njegovo ime i kazuje. U ovoj kompaniji, vidljivo je iz priče gospodina Straše MILKOVSKOG, znaju da su pred novim izazovima, pa će, stoga, (u)činiti sve kako bi bili još jači i firma za primjer u Republici Makedoniji i – u građevinskoj djelatnosti – regionalnom vrhu.

blog comments powered by Disqus