Institut za građevinarstvo “IG” iz Banjaluke uradiće plansku i projektno-tehničku dokumentaciju Aerodroma Trebinje, a vrijednost tog ugovora je oko 1,1 milion eura, objavilo je preduzeće “Aerodromi Srbije”.

Banjalučki institut je izabran na tenderu koji je u aprilu raspisalo ovo preduzeće, a rok za završetak izrade te dokumentacije je 180 dana, navedeno je u odluci srbijanskog preduzeća.

„Prvorangirani ponuđač je izabran na osnovu primjene kriterijuma za dodjelu ugovora i dokazao je da ispunjava uslove za kvalitativni izbor privrednog subjekta, a ponuda je data u skladu sa zahtjevima naručioca navedenim u konkursnoj dokumentaciji“, navedeno je u odluci.

ONASA