Ministarstvo finansija i trezora BiH dostavilo je danas korigovani Nacrt zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu.

Klix.ba je ekskluzivno objavio kraći osvrt na rashode Budžeta po ekonomskim kategorijama i vrstama izdataka.

Iako je krajnji rok da Vijeće ministara dostavi Nacrt zakona o budžetu bio 31. maj, to nije ispoštovano, pa je prošle sedmice reagovalo i Predsjedništvo BiH, prenosi klix.ba.

Kako piše klix.ba, bruto plaće i naknade su veće za 2% u odnosu na 2019. godinu ili za 11.316.000 KM, tj planirane su u iznosu od 573.962.000 KM, uglavnom zbog planiranog dodatnog zapošljavanja:

Službi za zajedničke poslove institucija BiH 30 osoba, Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja Bosne i Hercegovine 2 osobe, Uredu koordinatora za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine 1 osoba, te 3 osobe kod Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, 1 osobe kod Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine, 1 osobe kod Institucije ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini, 6 osoba kod Parlamentarne skupštine BiH, te 6 osoba kod Instituta za mjeriteljstvo BiH, te 2 osobe kod Institucije ombdusmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine i zbog obezjeđenje sredstava za implementaciju Zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucija Bosne i Hercegovine (povećanje koeficijenata obračuna plaće za vojnike i dočasnike za 6 (šest) mjeseci u 2020. godini) u iznosu 4.664.000 KM, prenosi klix.ba.

Najveće učešće u povećanju ove kategorije troškova u odnosu na Budžet za 2019. godinu imaju sljedeći korisnici:

 • Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH povećanje u iznosu 3.974.000 KM, zbog činjenice da su rashodi po ovom osnovu u prethodnoj godini planirani i okviru budžeta Ministarstva pravde BiH;
 • Ministarstvo obrane BiH, povećanje u iznosu 6.175.000 KM ili 3% zbog povećanja sredstava za implementaciju Zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama uinstitucija Bosne i Hercegovine (povećanje koeficijenata obračuna plaće za vojnike i dočasnike za 6 (šest) mjeseci u 2020. godini u iznosu 4.664.000 KM, te usklađivanja dinamike zapošljavanja;
 • Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine, povećanje u iznosu 1.043.000 KM ili 9% zbog povećanja osnovice za obračun plaća (za zaposlene kojima se plaća obračunava sukladno odredbama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine), te usklađivanja iznosa plaća tužitelja i stručnog osoblja, sukladno
 • članku 6. Zakona o plaćama i drugim naknadama u sudbenim i pravosudnim institucijama na razini Bosne i Hercegovine;
 • Uprava za neizravno oporezivanje BiH povećanje u iznosu 300.000 KM ili 1% zbog povećanja procenta za minuli rad.
 • Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, povećanje u iznosu 530.000 KM ili 7% odobrenog dodatnog zapošljavanja 30 osoba sukladno Odluci Vijeća ministara BiH;
 • Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, povećanje u iznosu 349.000 KM ili 3% zbog planiranog zapošljavanja 6 osoba;
 • Sud Bosne i Hercegovine, povećanje u iznosu 478.000 KM ili 4% zbog povećanja osnovice obračuna plaće (za zaposlene kojima se plaća obračunava sukladno odredbama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, te usklađivanja iznosa plaća i naknada sukladno odredbama propisa koji tretiraju ovu problematiku, zapošljavanja 4 stručne suradnice angažiranih na određeno vrijeme (10 mjeseci) koje će mijenjati suradnice koje su odsutne na temelju korištenja porodiljnog odsustva;
 • Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, povećanje u iznosu 345.000 KM ili 8% usklađivanja dinamike za 25 dodatno zaposlenih odobrenih u Budžetu za 2019. godinu;
 • Granična policija BiH, povećanje u iznosu 50.000 KM zbog početka rada policijskih službenika sukladno Odluci o planu prijema kadeta policijske agencije za razini institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 42/18),
 • Direkcija za europske integracije Bosne i Hercegovine, povećanje u iznosu 253.000 KM ili 9% zbog upućivanja tri državna službenika na rad u Misiju Brisel;
 • Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine, povećanje u iznosu 230.000 KM ili 5% zbog izmjene odluke o pravu na dodatak na plaću;
 • Ustavni sud BiH, povećanje u iznosu 214.000 KM ili 4%, zbog povećanja osnovice obračuna plaće sukladno Odluci o izmjenama odluke o plaćama i naknadama sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine broj: P-314/16-I od 23.1.2020. godine.

Ukupno povećanje ove kategorije rashoda kod tih 12 institucija iznosi zajedno 13.941.000 KM, dok kod 58 institucija ukupno povećanje iznosi 1.257.000 KM.

S druge strane, kod Ministarstva pravde BiH evidentno je smanjenje ukupnog iznosa za bruto plaće i naknade za 3.596.000 KM zbog činjenice da su rashodi po ovom osnovu za Zavod za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH u 2019. godini planirani u okviru budžeta Ministarstva pravde BiH, a u Nacrtu budžeta za 2020. godinu Zavod je budžetski korisnik.

Naknade troškova zaposlenih u 2020. godini planirane su u iznosu od 127.372.000 KM što je u odnosu na budžet 2019. godine više za 2.587.000 KM, piše klix.ba.

klix.ba