Nova Ljubljanska banka (NLB) preuzela je dodatnih 4,767 posto akcija Komercijalne banke, objavila je Beogradska berza.

Kako je navedeno u izvještaju NLB-a o preuzimanju akcija, akcije su kupljene po ceijni od 3.315,47 dinara, po koliko je krajem godine kupljen i paket akcija od države.

Riječ je o akcijama malih akcionara kojima se trguje na berzi a nisu bile predmet prodaje kada je NLB kupila 83,23 posto državnog udjela u Komercijalnoj banci.

Sa ovim akcijama NLB ima 87,998 posto vlasništva.

Ponudom otvorenom 11. marta NLB je namjeravala da kupi 16,77 posto akcija što čini 2,82 miliona običnih akcija banke.

Tanjug