Ukupni depoziti fizičkih i pravnih lica u Crnoj Gori iznosili su na kraju prošle godine 3,38 milijardi eura, što je za 96 miliona, odnosno za 2,78 odsto manje nego 2019. godinu, piše Dan.

Polovinom prošle godine, depoziti su pali na 3,30 milijardi eura, odnosno za 173 miliona, pokazuju podaci iz godišnjeg izvještaja o radu Fonda za zaštitu depozita (FZD).

Depoziti građana su posljednjeg dana 2020. godine iznosili 1,72 milijarde eura, odnosno 51,15 odsto od ukupnih deponovanih sredstava kod banaka, prenosi portal CdM.

Na sektor privrede odnosi se 48,85 odsto ukupnih depozita u kreditnim institucijama, odnosno 1,65 milijardi eura.

Prema podacima FZD-a, između 50 i 100 hiljada eura depozita ima 5.097 deponenata, od kojih su 4.110 fizička lica, a 987 pravni subjekti.

Više 100 hiljada eura na depozitnim računima ima 3.501 deponent, od toga je 1.887 građana i 1.614 pravnih lica, odnosno firmi.

Ukupno 638.334 deponenata imalo je na kraju 2020. na računima garantovani depozit ispod 50 hiljada eura, dok je broj deponenata koji imaju garantovani depozit preko 50 hiljada eura iznosio 8.454.

“U ukupnom broju deponenata, veliko učešće ima broj deponenta sa depozitom manjim od pet eura. Čak 30,15 odsto su deponenti sa depozitom manjim od pet eura”, piše u izveštaju Fonda za zaštitu depozita.

Tanjug