Pandemija korona virusa promijenila je bankarstvo i ubrzala razvoj digitalnih kanala, a na globalnom nivou, 60 odsto banaka je zatvorilo svoje filijale ili skratilo radno vrijeme, navodi se u istraživanju kompanije Delloitte o zrelosti digitalnog bankarstva za 2020. godinu.

Kako se ističe, mnoge banke su implementirale nove, potpuno digitalizovane procese, kao što su otvaranje računa (34 odsto), metode za identifikaciju i verifikaciju na daljinu (23 odsto) i beskontaktno plaćanje (18 odsto).

U poređenju sa globalnim prosjekom, srpske banke se mogu svrstati u grupu „zakašnjelih digitalnih korisnika“, navodi se u ovom istraživanju.

Najveće razlike u poređenju sa globalnim prosjekom uglavnom su u aktivnostima koje se odnose na otvaranje bankovnih računa, redovno korišćenje bankarskih usluga, razvoj naprednijih usluga i zatvaranje bankovnih računa.

Iako Srbija nije u ovim kategorijama daleko ispod globalnog prosjeka, još uvijek je poprilično daleko od najbolje svjetske prakse.

Na osnovu istraživanja može se zaključiti da srpske banke još uvijek nisu u potpunosti razvile višekanalnu strategiju, gdje korisnicima nude sve proizvode, usluge i korisničko iskustvo kroz sve dostupne kanale.

Korisnici u Srbiji pokazuju više sklonosti ka mobilnom naspram internet bankarstvu, osim u domenu investicionih proizvoda gdje je data blaga prednost internet bankarstvu, ističu u Delloitteu.

Većina banaka ipak treba da premosti jaz u postupcima digitalne prodaje među krajnjim korisnicima kako bi poboljšale usluge koje pružaju onlajn korisnicima, navodi se u ovom istraživanju.

ONASA-FoNet