Radi se o TV kanalu kojeg pokreće “Centar za mir i multietničku saradnju iz Mostara” s ciljem da se sačuva sjećanje na najvažnije ljude i teška vremena kroz koje je prošla država Bosna i Hercegovina.

Historija TV se posebno bazira na periodu od sticanja nezavisnosti Bosne i Hercegovine, s posebnim aspektom na posljednju agresiju na BiH, zločine, presude Haškog tribunala, a sve s ciljem da istina o stradanju i odbrani bude nezaboravno svjedočanstvo i opomena, ali i na ponos budućim generacijama ove zemlje.

Historija TV je prvi TV kanal koji se u cijelosti bavi historijom Bosne i Hercegovine, najznačajnijim historijskim događajima i dešavanjima, bilježi svaki značajan datum iz historije, od prvog spominjanja Bosne do perioda obnove njene državnosti i odbrane u posljednjoj agresiji na BiH.

U prvoj godini rada ova Historija TV će skupljati video građu i arhivske materijale te ih emitirati u za to prilagođenim tv rubrikama poput Kamera pamti, Dokument vremena, Minute historije, Na današnji dan…

U okviru projekta pokreće se veliki serijal ‘Svjedoci vremena’ gdje će se u dužim video razgovorima sačuvati svjedočenja direktnih aktera odbrane BiH iz vojnog, političkog i vjerskog života, brojnih javnih ličnosti i građana.

Pored svjedočenja živih aktera najtežeg vremena odbrane BiH, čuvamo sjećanje i na one koji već odavno nisu među živima. Projekat TV Historija je već dobio podršku brojnih bh. intelektualaca i historičara koji su dali i savjete te doprinos, a neki će biti i aktivni saradnici.

ONASA