Danas je u Atlantic Argeta d.o.o. Sarajevo potpisan Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavca i radnika. Kolektivni ugovor su potpisali direktor Atlantic Argeta d.o.o. Sarajevo Brodović Samir, povjerenica Sindikalne organizacije Lazarević Biljana i predsjednik Sindikata PPDIVUT BIH Avdagić Mehmed.

Ovim aktom data je sigurnost radnicima da u narednih godinu dana koliko i vaiži potpisani Kolektivni ugovor zajedno sa menadžmentom stvore uslove za očuvanje istih i moguće

Ekonomska prava regulisana ovim Kolektivnim ugovorom najača su u ovoj djelatnosti na prostoru Bosne i Hercegovine.

ONASA