ZAGREB – Prihodi od prodaje INGRA Grupe u prvom kvartalu iznose 5 milijuna kuna i manji su za 67% u odnosu na prethodno razdoblje. Smanjenje prihoda od prodaje rezultat je jednostranog raskida ugovora na projektu bolnice u Alžiru od strane investitora, prenosi SEEbiz.

Prihodi od prodaje na domaćem tržištu odnose se na prihode od upravljanja i održavanja nekretnina (3 milijuna kuna). Prihodi iz inozemstva odnose se na tržište Njemačke (2 milijuna kuna). Rast poslovnih prihoda rezultat je jednokratnog dobitka od otpisa obveza u ukupnom iznosu od 14 milijuna kuna, a kao rezultat likvidacije poslovanja ovisnog društva.

Neto dobit razdoblja iznosi 15 milijuna kuna, dok je u prethodnom razdoblju ostvaren neto gubitak razdoblja u iznosu od 4 milijuna kuna. Veća neto dobit u odnosu na EBIT rezultat je prihoda od zakupnine Arene Zagreb.

Na projektu isporuke hidromehaničke i pripadajuće elektro opreme za branu L'Ouldjet Mellegue u Alžiru do sada je montirano 90% isporučene opreme dok je stupanj realizacije ukupno ugovorene vrijednosti projekta dosegao 92%. Građevinski radovi izgradnje objekta za polaganje opreme za daljinsko upravljanje koje izvodi građevinska tvrtka investitor Cosider su u zastoju.

Hidromehanička oprema ugovorena za branu Seklafa u Alžiru je u cijelosti isporučena na gradilište čime je stupanj realizacije projekta dosegao 85%. Dinamika odvijanja radova na montaži dijela isporučene hidromehaničke opreme ovisi o stupnju realizacije građevinskih radova izvedenih od strane alžirskog investitora Cosider.

U srpnju 2018. godine INGRA d.d. je objavila da je alžirski investitor neosnovano i jednostrano te protivno ugovornim odredbama i reguliranim postupcima pozvao na plaćanje bankarskih garancija i kontragarancija na projektu bolnice u Alžiru te raskinuo Ugovor o izvođenju radova.

Društvo primjenjuje sva raspoloživa pravna sredstva te nastavlja i pokreće pravne postupke i druge aktivnosti pred lokalnim i međunarodnim sudovima i institucijama u svrhu zaštite od jednostranog i protupravnog postupanja alžirskog investitora te će potraživati naknadu štete koja joj je pričinjena protupravnim sprječavanjem realizacije njezine investicije.

Trenutno se kod alžirskih investitora nalazi na razmatranju nekoliko Ingrinih ponuda za izvođenje radova projektiranja, isporuke i montaže hidromehaničke opreme na branama, no problem izdavanja garancija radi ekonomsko-političkih okolnosti na tržištu Alžira otežava daljnje aktivnosti. U skladu s novonastalom situacijom, u narednom razdoblju ne očekuju se novi ugovori na alžirskom tržištu te je u skladu s time Grupa usmjerila poslovne aktivnosti prema drugim potencijalnim tržištima na kojima je dobro poznata.

INGRA planira aktivnije nastupati na natječajima na tržištima regije i to u Crnoj Gori (projekti niskogradnje), Bosni i Hercegovini (projekti niskogradnje i energetski projekti) i Albaniji (projekti niskogradnje i energetski projekti). Društvo je smirivanjem ratne situacije u Iraku pokrenulo zamrznute sporazume osuradnji te je pozvano na otvaranje pregovora s Ministarstvom energetike.

Na domaćem tržištu Društvo aktivno sudjeluje na manjim natječajima u područjuniskogradnje i visokogradnje. Za sudjelovanje na takvim natječajima formirani su manji konzorciji koji sudjeluju na natječajima za obnove pročelja, razne vrsta sanacija i sličnim manjim projektima. INGRA kao vodeći član konzorcija nastupa u ulozi glavnog izvođača i voditelja projekta.

Neto financijski dug na dan 31.03.2019. iznosi 485 milijuna kuna dok je na 31.12.2018. iznosio 474 milijuna kuna.