Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu je partner u projektu “Primjena kvantne cyber sigurnosti u 5G mrežama” (QUANTUM) koji se finansira u okviru NATO SPS (Science for Peace and Security) programa.

Projektni konzorcij čine VŠB Tehnički univerzitet u Ostravi (Češka Republika) te Univerzitet u Sarajevu, a motiviran je potrebom za praktičnom demonstracijom primjene kvantne distribucije ključeva (QKD) u mrežama pete generacije (5G).

Vizija 5G tehnologije se zasniva na pružanju visokih podatkovnih kapaciteta te poboljšanje sveukupnog kvaliteta mrežne usluge. Ipak, pitanja cyber sigurnosti i privatnosti korisnika u 5G mrežama su od vitalne važnosti.

Neki od primjera budućih mreža su sistemi za autonomno umrežavanje automobila, udaljene medicinske operacije, udaljeni nadzor stanja pacijenata, kontrola autopilota vozila, daljinsko upravljanje vozovima, pametne mrežne kućne instalacije kao i životno kritične situacije koje prvenstveno ovise o kriptografskim tehnikama za realizaciju sigurne komunikacije sa kraja na kraj mreže.

Kvantna distribucija kriptografskih ključeva (QKD) se temelji na zakonima fizike umjesto postojećih kriptografskih tehnika koje se baziraju na računskoj kompleksnosti matematičkih problema. QKD pruža informacijski teoretski sigurne kriptografske ključeve koji su zaštićeni od prisluškivanja prilikom prijenosa.

Evidentan napredak u razvoju kvantne opreme se praktično odražava kroz niz uspješnih demonstracija QKD tehnologije širom svijeta. Iako su demonstrirane brojne prednosti ove tehnologije, uočene su praktične poteškoće posebno u okviru upravljanja i mrežnom organizacijom.

Stoga će QUANTUM5 istraživati ta pitanje s ciljem jednostavnije konvergencije kvante tehnologije, najavio je Elektrotehnički fakultet.

Univerzitet u Sarajevu će iskustva i rezultate praktičnih eksperimenata realiziranih u okviru 5G mreže VŠB kampusa i 5G laboratoriji Odjela za telekomunikacije iskoristiti za razvijanje 5G QKD mrežnog simulatora.

Šef Odsjeka za telekomunikacije doc.dr Miralem Mehić naglasio je da je ovo prvi istraživački projekat u oblasti 5G i kvantne kriptografije u Bosni i Hercegovini.

Radi se o projektu od velike važnosti koji omogućava modernizaciju 5G laboratorije Odsjeka za telekomunikacije, sticanje praktičnih znanja i naučnih iskustava iz naprednih telekomunikacijskih tehnika. Dodatno, projekt pruža prilike i mladim istraživačima da učestvuju u savremenijim međunarodnim istraživačkim aktivnostima.

QUANTUM5 će obuhvatiti predavanja i radionice s ciljem prenošenja znanja o kvantnoj i 5G tehnologiji u Bosni i Hercegovini. Krajnji korisnik rezultata projekta je Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine.

ONASA