Antibiotici Pipegal, Pipem i Palin od 200 miligrama povučeni su iz prometa u Crnoj Gori zbog rizika od ozbiljnih neželjenih dejstava koja zahvataju mišićno – koštani i nervni sistem, pišu Vijesti.

Crnogorska agencija za lijekove i medicinska sredstva (CALIMS) ukinula je dozvolu za stavljanje u promet ovih lijekova i naložila inspekciji da ih povuče iz prometa.

Iz CALIMS su rekli da je Evropska komisija u martu formalno završila dvogodišnju naučnu procenu bezbjednosti hinolonskih i fluorohinolonskih antibiotika.

Njihova odluka, tvrde, pravno je obavezujuća za sve države članice Evropske unije.

“Iako Crna Gora nije članica, CALIMS prilikom predlaganja mjera koje će se provesti, u interesu javnog zdravlja, uzima u obzir najnovije, na naučnim dokazima zasnovane preporuke nadležnih autoriteta za lijekove u zemljama Evropske unije, u prvom redu Evropske agencije za lijekove i njenog Komiteta za bezbjednost”, istakli su iz ove institucije.

Iz CALIMS su objasnili da odnos koristi primjene spornih lijekova u liječenju urinarnih infekcija i rizika od ispoljavanja vrlo rijetkih, ali ozbiljnijih neželjenih dejstava koja zahvataju mišićno-koštani i nervni sistem, u svjetlu najnovijih naučnih saznanja nije više pozitivan.

“Ukidanje dozvola za ljekove koji sadrže pipemidnu kiselinu i njihovo povlačenje iz prometa u Crnoj Gori neće uticati na dalje liječenje pacijenata sa urinarnim infekcijama, jer su dostupni drugi antibiotici. Za sve informacije u vezi sa daljim liječenjem, pacijenti treba da se obrate svom ljekaru”, kazali su iz CALIMS-a, dodavši da su se ovi ljekovi izdavali isključivo na ljekarski recept.

Iz te ustanove su kazali da je potencijalni uticaj primjene hinolona i fluorohinolona na mišićno-koštani i nervni sistem odavno prepoznati rizik kod primjene ovih antibiotika.

ONASA