Prošla je godina dana od kako je šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Evropske unije Johann Sattler preuzeo tu dužnost, a tim povodom napisao je blog u kojem je kazao da i dalje vjeruje da je mnoge poteškoće moguće prevazići.

Prije preuzimanja te dužnosti bio je, kaže, itekako svjestan izazova s kojima se Bosna i Hercegovina i region suočavaju jer je više od dvije decenije radio na zapadnom Balkanu ili na pitanjima vezanim za ovaj region.

Ocijenio je da je tokom protekle godine, uprkos globalnoj pandemiji, Bosna i Hercegovina učinila naizgled skromne, ali ipak značajne iskorake.

EU opredijeljena da BiH uđe u članstvo EU i pomaže milionima eura

– Neki će cinično reći da se mnoge diplomate i stručnjaci koji dolaze u ovu zemlju zadovoljavaju pukim formalnostima, odbijajući da priznaju da je politički sistem nepopravljivo manjkav, te da je perspektiva evropskih integracija ništa više nego iluzija, ali tvrdim da je suprotno, napisao je Sattler.

Podsjeća da je Evropska unija opredijeljena u nastojanju da BiH nepovratno korača na putu ka članstvu u EU te da se predano radi na tome s partnerima u BiH i to ne samo političkim kako bi građanima osigurali konkretne koristi.

– Posvećenost EU ogleda se u milionima eura pomoći godišnje. Ogleda se i u našoj kontinuiranoj podršci zemlji kroz savjetovanje kao i pomoći u ostvarivanju njenih političkih, ekonomskih i strukturnih prioriteta kako bi postigla neophodni napredak – dodao je.

Manjkav politički sistem ali se može unaprijediti

Ipak, politički sistem jeste manjkav, ali se može unaprijediti, kao u bilo kojoj drugoj zemlji, ali naglašava da to neće uraditi oni kojima odgovara status quo, ali i među njima ima onih koji su veoma predani i spremni da rade na promjenama.

Građani su itekako zainteresirani da se promijeni način na koji se trenutno rješavaju problemi koji ostavljaju duboke posljedice na njihov svakodnevni život, a proces evropskih integracija počiva na postizanju promjena te iziskuje jačanje i poštivanje vladavine zakona i stavljanje građana, a ne stranaka, u središte političkog života.

Govoreći o protekloj godini podsjetio je da je formiran novi saziv Vijeća ministara BiH, a Vijeće EU pozdravilo je Mišljenje Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo.

14 ključnih prioriteta na kojima BiH treba raditi

U njemu je identificirano 14 ključnih prioriteta na kojima zemlja treba raditi kako bi ojačala demokratiju i funkcionalnost države, unaprijedila vladavinu prava, poštovala i garantirala temeljna prava građana, te učinila javnu upravu efikasnijom.

Sattler je pozvao da se rad na tim ključnim prioritetima mora nastaviti i za vrijeme pandemije jer bi ostvareni napredak istovremeno omogućio i pouzdaniji odgovor na Covid-19.

Također, podsjetio je da se u aprilu Predsjedništvo BiH formalno obavezalo na provedbu reformi neophodnih za ispunjavanje 14 ključnih prioriteta i predstavilo inkluzivan proces sa ciljem ubrzanja napretka BiH na njenom putu evropskih integracija.

Provedba reformi

Rezultati te odluke su bili odmah vidljivi. U maju 2020. godine, Bosna i Hercegovina je mogla aktivno i konstruktivno učestvovati na zagrebačkom Samitu o zapadnom Balkanu, zahvaljujući ključnim pripremama u posljednjem trenutku.

Do kraja juna, Vlada Republike Srpske usvojila je Strateški okvir za reformu javne uprave za BiH. Strateški okvir neophodan je korak ka efikasnijoj javnoj upravi u BiH, koja će moći pružati usluge građanima u skladu sa standardima EU.

Nakon brojnih intenzivnih rundi pregovora, Izborni zakon BiH izmijenjen je u julu, čime je građanima Mostara, nakon dugih 12 godina, konačno omogućeno da ostvare svoje glasačko pravo na općinskim izborima, koji su zakazani za decembar 2020. godine.

Sattler napominje da je veći dio napretka postignut usred Covid-19 pandemije kao i da je bio moguć zbog saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama i drugim konstruktivnim međunarodnim partnerima u zemlji, što je političkim akterima onemogućilo da nastave igru po principu „zavadi pa vladaj“.

Raspodjela paketa pomoći EU u vrijednosti od 80 miliona eura

U međuvremenu je započela raspodjela paketa pomoći EU u vrijednosti od 80 miliona eura za podršku Bosni i Hercegovini u rješavanju direktnih posljedica pandemije i dugoročnijih strateških izazova.

Paket obuhvata sedam miliona eura za hitne medicinske potrebe bolnica i zdravstvenih ustanova širom zemlje i 73 miliona pomoći za ublažavanje posljedica na ekonomiju i očuvanje radnih mjesta.

Dodatnih 250 miliona eura za makrofinansijsku pomoć

Dodatnih 250 miliona eura dostupno je putem programa EU za makrofinansijsku pomoć, ali Sattler kaže da je nedostatak saradnje i koordinacije nadležnih vlasti u BiH uzrokovao duga kašnjenja u pregovorima oko ovog programa pomoći.

Podvukao je da EU ne sarađuje samo s političarima jer su njihovi partneri učitelji i nastavnici u školama, aktivisti, ljekari, medicinske sestre i drugi zdravstveni radnici, poduzetnici, prodavači, profesionalci kao i svi oni koji vjeruju u budućnost BiH i aktivno rade na tome da ta budućnost bude bolja od njene prošlosti.

Zbog brojnih mladih ljudi koji daju doprinos boljoj BiH, Sattler kaže da se status quo može mijenjati i to na bolje izražavajući uvjerenje da neposredni i dugoročni koraci koji se poduzimaju u borbi protiv pandemije i njenih posljedica, uz podršku EU, mogu dodatno osnažiti napredne elemente u bh. društvu.

Nije zadovoljan tempom BiH u procesu pristupanja EU

No, šef Delegacije EU u BiH ističe da nije zadovoljan tempom BiH u procesu pristupanja EU naglašavajući da je izgubljeno mnogo dragocjenog vremena.

– Nakon najnevjerovatnije i najizazovnije godine za sve nas, još je čvršće moje uvjerenje da postoji više razloga za optimizam nego za cinizam kao i moja opredijeljenost da udvostručim svoje napore u korist napretka ove zemlje i njenih građana na putu ka EU – kazao je Sattler.

Smatra da je prošla godina, ako ništa drugo, pokazala da nijedna globalna kriza ne može stati na put evropskim težnjama građana u Bosni i Hercegovini, jer se partnerstvo između EU i ljudi širom zemlje samo produbilo.

– Sada kada Evropa kreće na težak put oporavka i kada zajedničkim snagama kreiraju novu viziju budućnosti, iskazane težnje građana nam moraju biti vodilja – naveo je u blogu šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Evropske unije Johann Sattler.

ONASA