Agencija za promociju stranih investicija u BIH saopštila je da je u prošloj godini u zemlju stiglo 699 miliona konvertibilnih maraka (KM) stranih investicija.

Na osnovu podataka o kvartalnom prilivu investicija, analitičari su očekivali da će taj iznos premašiti milijardu KM, prenosi indikator.ba

Naime, prema zvaničnim podacima, strana ulaganja su poslije prvog polugodišta prošle godine iznosila 650 miliona KM, a poslije devet mjeseci čak 861 milion KM.

Objašnjenje je dala Centralna banka BiH u svojoj informaciji o stranim direktnim investicijama u 2019. godini gde je navela kako su manji priliv stranih investicija u odnosu na 2018. godinu koji su, prema revidiranim podacima iznosili 952 miliona KM, uzrokovani, između ostalog, povećanom isplatom dividendi u posljednjem tromjesečju 2019. godine, kao i preuzimanjem preduzeća u stranom vlasništvu od preduzeća u domaćem vlasništvu.

ONASA