Za subvencije za poboljšanje kvaliteta zemljišta, za šta je obezbijeđeno 200.000 KM, prijavilo se ukupno 106 kandidata iz 25 mjesnih zajednica.

Prema podacima Centra za razvoj poljoprivrede i sela, u narednom periodu, komisija će po obilasku prijavljenih parcela, obaviti bodovanje u skladu sa pravilnikom, a rukovodeći se kriterijumima o utvrđivanju uslova za izbor najpovoljnijih projekata u poljoprivredi.

Inače, za ovu vrstu subvencija poljoprivredi sredstva su prikupljena na osnovu naknade za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe i biće iskorištena za sufinansiranje projekata čijom realizacijom se stvaraju uslovi za osposobljavanje neplodnog zemljišta za poljoprivrednu proizvodnju. Maksimalna sredstva koja aplikant može da dobije, utvrđuju su u visini 60 odsto od vrijednosti projekta i ne mogu biti veća od 3.000 KM.

Kako su naveli iz Centra za razvoj poljoprivrede i sela, osnovni ciljevi dodjele ovih subvencija su povećanje oraničnih površina i privođenje kulturi, kroz mjere osposobljavanja i uređenja poljoprivrednih zemljišta koja su degradirana, zapuštena, koja su lošijeg kvaliteta ili su neplodna, popravku i poboljšanje plodnosti zemljišta, sprovođenje protiverozivnih mjera ili melioracije poljoprivrednog zemljišta slabijeg kvaliteta i sprovođenje postupka komasacije.

Ovogodišnji javni poziv u okviru Programa korištenja sredstava od naknade za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe, bio je otvoren od 3. avgusta do 1. septembra. Inače, ova godina je bila rekordna po broju prijavljenih poljoprivrednika za korištenje gradskih subvencija namijenjenih razvoju poljoprivrede.

U protekle četiri godine, više od četiri miliona KM izdvojeno je iz gradskog budžeta za podsticaje poljoprivrednim proizvođačima (animalna i biljna proizvodnja, nabavka mehanizacije i premije, te poboljšanje kvaliteta zemljišta), saopšteno je iz Centra za razvoj poljoprivrede i sela.

ONASA