Vijeće za regionalnu saradnju (RCC) i ovog puta podržava najveći digitalni događaj u regionu – Digitalni samit Zapadnog Balkana – treći po redu godišnji skup koji digitalnu saradnju podiže na novi nivo. Ovogodišnji samit, čiji je domaćin vlada Albanije, održat će se u hibridnom obliku, sa sastancima koji će se u periodu od 26. do 28. oktobra 2020. godine održavati putem interneta i završnim ministarskim sastankom 2. novembra 2020. u Tirani.

Nakon Skoplja, koje je bilo domaćin prvog Digitalnog samita Zapadnog Balkana 2018. godine i Beograda naredne godine kada je šest ekonomija regiona potpisalo Regionalni sporazum o smanjenju cijena rominga kojim su cijene rominga snižene u cijelom regionu i trebaju biti ukinute 2021. godine, samit u Tirani će istaći postignuća i ishode Digitalne agende za Zapadni Balkan.

Uprkos krizi izazvanoj širenjem virusa korona, s kojom se regiona, ali i cijeli svijet suočava, na 3. Digitalnom samitu Zapadnog Balkana razmatrat će se mogućnosti uspostavljanja partnerstava sa privatnim sektorom u kontekstu procesa digitalne transformacije.

Na samitu će se okupiti visoki zvaničnici vlada iz regiona, Evropske komisije, Vijeća za regionalnu saradnju, poslovne zajednice i drugi značajni akteri.

Od 26. do 28. oktobra putem interneta možete pratiti brojne sesije na temu mrežne povezanosti i povezanosti usluga, povjerenja i sigurnosti, digitalnih vještina, te digitalne ekonomije, dok će se završni skup samita održati 2. novembra ministarskim panelom o Digitalnoj agendi za Zapadni Balkan kada se očekuje da će biti usvojen Memorandum o razumijevanju o regionalnoj interoperabilnosti i uslugama povjerenja u regionu Zapadnog Balkana, kao i Memorandum o razumijevanju o planu za 5G za digitalnu transformaciju na Zapadnom Balkanu.

Digitalni samit Zapadnog Bakana 2020 otvorit će generalna sekretarka Vijeća za regionalnu saradnju Majlinda Bregu u ponedjeljak, 26. oktobra, sa početkom u 9:00 časova.

Bregu će biti domaćin panela zajedno sa predstavnicima zemlje domaćina, organizatora, partnera, međunarodnih organizacija i digitalnog sektora:

Roberto Viola, generalni direktor Generalne direkcije Evropske komisije za komunikacione mreže, sadržaje i tehnologije, Wolfgang Kopf, potpredsjednik za javne i regulatorne poslove, član Upravnog odbora regionalne inicijative njemačke privrede za srednju, istočnu i jugoistočnu Evropu, južni Kavkaz i srednju Aziju,
Robert Opp, glavni službenik UNDP-a za digitalni sektor,
Houlin Zhao, generalni sekretar Međunarodne unije za telekomunikacije,
Claudia Dörr-Voß, državna sekretarka u Saveznom ministarstvu za ekonomska pitanja i energetiku Njemačke,
Belinda Balluku, ministrica za infrastrukturu i energetiku Albanije

ONASA