Turistička zajednica Kantona Sarajevo zajedno sa članovima turističke privrede uputila je inicijativu u vezi sa aktuelnim epidemiološkim mjerama u Kantonu Sarajevo, na adrese Vlada FBiH i KS, Ministarstava zdravstva FBiH i KS, te Kriznih štabova FBiH i KS.

Imajući u vidu pozitivne svjetske prakse smatramo da i situacija u BiH dozvoljava primjenu sličnih aktivnosti u oživljavanju kulturnog, zabavnog i sportskog života, te turizma uopće.

Potpisnici inicijative ujedinjenog su mišljenja u cilju oporavka turizma i bh. privrede općenito, podržavaju i zahtjevaju ubrzano djelovanje u otklanjanju svih postojećih barijera, kako bi makar djelimično vratili društveni život u normalne tokove i doprinijeli uspjehu predstojeće turističke sezone.

Ovom inicijativom tražimo relaksaciju mjera koje podrazumjevaju podršku nadležnih, poput evropskih i svjetskih vlada, koje intenzivno rade na pronalasku adekvatnih i novih rješenja, budući da je očito da rješenja i različiti modaliteti realizacije kulturnih i zabavnih događaja već postoje.

Cilj je zajednički analizirati trenutno epidemiološko stanje, te u koordinaciji sa nadležnim ministarstvima, vladama i kriznim štabovima primjenjivati iste ili slične metodologije i primjere dobre prakse, pri kreiranju novih mjera. Generalno, cilj je realizacija kulturnih i zabavnih sadržaja u uslovima pandemije i novih epidemioloških mjera, uz primjenu primjera dobre prakse zemalja u regiji i svijetu, a sa namjerom da se pokrene kulturni život te započne oporavak turizma.

Smatramo da je epidemiološka situacija povoljna i da bi trebao biti dopušten ulazak turistima ne samo uz PCR test, nego također uz dokaz o vakcinaciji ili dokaz o preležanoj koroni ili negativnom antigenskom testu. Predlažemo da se posjetiocima omogući brzo testiranje prije početka održavanja događaja ili manifestacije, saopćeno je.

ONASA