Gradsko vijeće Zenice usvojilo je većinom glasova prijedlog budžeta za 2021. godinu, koji iznosi 62.597.675,41 KM.

Gradonačelnik Fuad Kasumović istakao je kako je Gradska uprava odbila svih 17 prispjelih amandmana na nacrt budžeta, ali da su pristali, između ostalog, uvećati iznos za sport za 150.000 KM pa će umjesto predviđenih 700.000 KM, za finansiranje sporta ove godine biti utrošeno 850.000 KM.

Međutim, glasovima svih 25 prisutnih vijećnika, usvojena su dva amandmana koje su zajednički uložili vijećnici vladajuće većine, za izmirenje poreznog duga Nogometnog kluba Čelik u budžetu osigura još 340.000 KM te 100.000 KM za subvenciju grijanja za socijalne kategorije pa su ti amandmani postali i sastavni dio budžeta.

Pomoćnica gradonačelnika za finansije Fatima Vojvodić objasnila je da su planirani budžetski prihodi i primici ostali nepromijenjeni u odnosu na nacrt budžeta, koji je usvojen 4. februara ove godine, ali da su planirani rashodi u prijedlogu 61.558.675,41 KM te su veći nego su bili planirani nacrtom budžeta.

Nacrtom je za budžetske rashode bilo planirano 61.288.675,41 KM. U budžet za 2021., napomenula je, prenesena su i 2,46 miliona KM doznačenenih a neutrošenih sredstva iz prošle godine.

Planiran je i iznos od 1.309.000 KM za pokriće deficita iz 2020. godine.

ONASA