Upravni odbor Udruženja poslodavaca Federacije BiH na redovnoj sjednici imenovao je članove radnih grupa koje će zajedno sa predstavnicima Unije udruženja poslodavaca RS i predstavnicima Vijeća ministara BiH raditi na zakonskoj regulativi radi poboljšanja poslovnog ambijenta u BiH.

U radnu grupu za indirektne poreze imenovani su Mubera Brković i Mladen Pandurević, u radnu grupu za javne nabavke Džemal Hasić i Mersiha Jusić, u radnu grupu za zaštitu domaće proizvodnje Edin Ibrahimpašić i Muhamed Žero, u radnu grupu sa transport i komunikacije Safudin Čengić, a u grupu za smanjenje oporezivanja rada Adnan Smailbegović, s tim da mogu biti kandidovani i novi članovi radnih grupa.

Članovi UO donijeli su odluku da Izborna skupština UPFBiH na kojoj će biti izabran predsjednik, Upravni odbor, te predstavnici UPFBiH u Ekonomsko-socijalnom vijeću FBiH bude održana 1. aprila u Sarajevu.

Također, donesena je odluka o ustanovljavanju i načinu dodjele priznanja “Emerik Blum” najboljem poduzetniku u Federaciji BiH, te su usvojene odluke o kriterijima za izbor članova žirija, imenovanju članova žirija za dodjelu tog priznanja, kao i finansijski plan za dodjelu.

UO UPFBiH donio je i odluke o imenovanju pregovaračkih timova za vođenje pregovora i potpisivanje kolektivnih ugovora za djelatnost drvne i papirne industrije u FBiH, za djelatnost tekstilne, kožarsko-prerađivačke, gumarske i industrije obuće u FBiH.

Na sjednici UO UPFBiH dogovoreno je da će predstavnici UPFBiH i Razvojne banke FBiH tražiti zajednički sastanak s Vladom FBiH u vezi smanjenja kamatnih stopa i drugih troškova za kredite za privrednike koje plasira ta banka, kao i posebnu sjednicu Ekonomsko-socijalnog vijeća FBiH posvećenu toj temi, saopćeno je iz UPFBiH.

FENA