Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, donijela Odluku kojom nije dala saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa, saopćila je Vlada FBiH.

U januaru 2019. godine privredno društvo BH GAS d.o.o. Sarajevo uputilo je zahtjev Federalnom ministarstvu trgovine kojim je tražilo povećanje veleprodajne cijene gasa distributivnim kompanijama za 31,31 posto, odnosno sa 495 KM na 650 KM/1.000 SM3, te primjenu nove cijene od 1.1.2019. godine. U skladu s propisanom zakonskom procedurom, uz zahtjev dostavljeno je i mišljenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Ovo ministarstvo je u mišljenju istaklo da postoje razlozi za povećanje cijene prirodnog gasa, ali i da će se predloženo povećanje veleprodajne cijene za 31,31 posto, uz sve negativne socio-ekonomske aspekte, ujedno odraziti i na smanjenje potrošnje prirodnog gasa u Federaciji BiH i, u konačnici, rezultirati dodatnim povećanjem cijene ovog energenta.

Također, u mišljenju je istaknuto da BH GAS treba s posebnom pažnjom razmotriti mogućnost postupnog povećanja cijena prirodnog gasa.

Kako BH GAS nije revidirao svoj zahtjev u skladu s mišljenjem resornog ministarstva, a poštujući da je zakonom propisani rok za obradu zahtjeva 60 dana, Federalno ministarstvo trgovine je predložilo, a Vlada donijela Odluku da ne da saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa.

Danas je Vlada, ujedno, usvojila i informaciju o daljem postupanju nakon ovakve odluke.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da preporuči privrednom društvu BH GAS d.o.o. Sarajevo da ponovo pokrene zakonsku proceduru za davanje saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa.

Onasa
Foto: Fena