Hrvatski Finansijski inspektorat kaznio je Zagrebačku banku (ZABA) sa 33 miliona kuna (4,36 miliona eura), jer je nadzorom Hrvatske narodne banke (HNB) utvrđeno da od 1. januara 2017. do 8. novembra 2019. nije ispunila sve obaveze iz Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Iz HNB-a je saopšteno danas da je nadzorom utvrđeno ukupno 11 prekršaja vezanih za nesprovođenje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, te da je odluka Financijskog inspektorata donešena i postala pravosnažna 30. oktobra 2020, prema pisanju portala Seebiz.

Ova je novčana kazna dosad najviša prekršajna kazna izrečena nekoj kreditnoj instituciji u Hrvatskoj, i to ne samo iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, nego i iz svih područja za koja je propisana prekršajna odgovornost kreditnih institucija.

U ovom je slučaju Hrvatska narodna banka, kao nadzorno tijelo i ovlašteni tužitelj, udovoljavajući obvezi iz Prekršajnog zakona, obavijestila Zagrebačku banku o njezinu pravu na mogućnost sporazumijevanja, što je Zagrebačka banka i iskoristila, te priznala krivnju i pristala na izrečenu novčanu kaznu.

Tanjug/Hina